artefactesSlow lab solar oven
forns solars

Slow lab fireless cooker
caixa calenta

Slow lab dehydratorr
deshidratador solar

Slow bike generator
bicigeneradora

Slow music station
estació de música solar i humana